Piotr Trojanek Tłumacz przysięgły i lektor
języka angielskiego

Piotr Trojanek Tłumacz przysięgły i lektor języka angielskiego

Zasady dotyczące wykonywania tłumaczeń

Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile Klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz jest obowiązany umieścić adnotację, że tłumaczył z kopii.

Istnieje możliwość przekazania skanu dokumentu do tłumaczenia drogą elektroniczną, a następnie okazania oryginału przy odbiorze tłumaczenia.

Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze formę papierową i z tego względu musi zostać przekazane Klientowi pocztą kurierską lub zwykłą, bądź odebrane osobiście. O ile dany urząd na to zezwala, można także przekazać mu wyłącznie skan tłumaczenia.

Materiały do tłumaczenia niepoświadczonego mogą być dostarczane na nośnikach odpowiadających Klientowi, tzn. w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną, na nośniku typu pendrive, płyta CD-ROM itp.). Przetłumaczony tekst może być w takiej samej formie przekazany klientowi.

Na pierwszym miejscu stawiam poufność – wszystkie przekazane materiały do tłumaczenia oraz dane osobowe są chronione przed dostępem osób trzecich.