English version
www.trojanek.com

tłumacz przysięgły
i lektor języka angielskiego
Cennik

Ceny urzędowe zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 lutego 2021

Tłumaczenia poświadczone
Za jedną stronę obliczeniową (1125 znaków ze spacjami):
- tłumaczenie na język polski 35,00 zł
- tłumaczenie na język angielski 45,00 zł
Uwierzytelnienie już przetłumaczonego tekstu, połączone z jego weryfikacją, kosztuje 50% stawki.
Cena za każdą dodatkową kopię tłumaczenia przysięgłego wynosi 20% stawki.

Tłumaczenia niepoświadczone tekstów specjalistycznych
Za jedną stronę obliczeniową o objętości nie większej niż 1800 znaków ze spacjami:
- tłumaczenie na język polski 35,00 zł
- tłumaczenie na język angielski 45,00 zł

Dodatek za pośpiech (tzn. realizacja zlecenia w tym samym dniu, bądź realizacja większego zlecenia na dzień następny) wynosi 50%.

Tłumaczenia ustne
- 120 zł za godzinę + koszty dojazdu do uzgodnienia w indywidualnych przypadkach.

  283 258